3 minutes reading time (631 words)

LỊCH CÚP ĐIỆN - GIỜ CÓ ĐIỆN TẠI PHÚ QUỐC CẬP NHẬT MỚI NHẤT

BẢNG CHI TIẾT KHU VỰC CẮT ĐIỆN TẠI PHÚ QUỐC

Địa điểm Ngày Bắt đầu - Kết thúc Lý do
Một phần khu phố 4 và một phần khu phố 8 TT Dương Đông Phú Quốc 17/08/2020 07:30:00 - 17:00:00 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Một phần khu phố 4, một phần khu phố 5 và một phần khu phố 8 TT Dương Đông Phú Quốc18/08/202008:00:00 - 17:00:00TBA: Sửa chữa lớn
Một phần khu phố 3 TT Dương Đông Phú Quốc19/08/202008:00:00 - 14:00:00TBA: Sửa chữa lớn
Một phần khu phố 8 TT Dương Đông Phú Quốc19/08/202008:00:00 - 14:00:00TBA: Sửa chữa lớn
Một phần xã Cửa Cạn Phú Quốc19/08/202008:00:00 - 11:00:00Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Một phần khu phố 7 TT Dương Đông Phú Quốc20/08/202008:00:00 - 14:00:00TBA: Sửa chữa lớn
Một phần xã Hàm Ninh Phú Quốc20/08/202008:00:00 - 15:00:00Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Một phần xã Cửa Cạn Phú Quốc20/08/202008:00:00 - 10:30:00TBA: Sửa chữa lớn
Một phần xã Cửa Dương Phú Quốc20/08/202008:00:00 - 10:30:00Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Một phần xã Cửa Cạn Phú Quốc20/08/202008:00:00 - 15:30:00TBA: Sửa chữa lớn
Một phần Khu Phố 10 TT Dương Đông Phú Quốc20/08/202013:30:00 - 17:00:00TBA: Sửa chữa thường xuyên
Một phần khu phố 5 TT Dương Đông Phú Quốc20/08/202013:30:00 - 17:00:00Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương Phú Quốc21/08/202008:00:00 - 15:00:00Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương Phú Quốc22/08/202008:00:00 - 15:00:00Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Một phần xã Dương Tơ Phú Quốc18/08/202008:00:00 - 11:00:00TBA: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện tại Phú Quốc - Giờ có điện tại Phú Quốc
Lịch cúp điện tại Thị trấn Dương Đông Phú Quốc - Giờ có điện tại Thị trấn Dương Đông Phú Quốc
Lịch cúp điện tại Thị trấn An Thới Phú Quốc - Giờ có điện tại Thị trấn An Thới Phú Quốc
Lịch cúp điện tại Bãi Thơm Phú Quốc - Giờ có điện tại Bãi Thơm Phú Quốc
Lịch cúp điện tại Cửa Cạn Phú Quốc - Giờ có điện tại Cửa Cạn Phú Quốc
Lịch cúp điện tại Cửa Dương Phú Quốc - Giờ có điện tại Cửa Dương Phú Quốc
Lịch cúp điện tại Dương Tơ Phú Quốc - Giờ có điện tại Dương Tơ Phú Quốc
Lịch cúp điện tại Gành Dầu Phú Quốc - Giờ có điện tại Gành Dầu Phú Quốc
Lịch cúp điện tại Hòn Thơm Phú Quốc - Giờ có điện tại Hòn Thơm Phú Quốc
Lịch cúp điện tại Thổ Châu Phú Quốc - Giờ có điện tại Thổ Châu Phú Quốc  
...

ĐIỆN LỰC PHÚ QUỐC

LỊCH CÚP ĐIỆN CÁC KHU VỰC TẠI PHÚ QUỐC - CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC PHÚ QUỐCĐiện thoại sửa chữa điện tại Phú Quốc (trực 24/24) -> 077.2217606Điện thoại Giao dịch, tư vấn khách hàng tại Phú Quốc (trực trong giờ hành chính) -> 077.3607077 - 02976604504Địa chỉ: 198 Đường Nguyễn Trung Trực, TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 2217 606
Sửa tủ lạnh LG không lạnh ngăn dưới tại Phú Quốc
Sửa máy lạnh không điều khiển được tại Phú Quốc

Related Posts

 

Comments

ĐIỆN LẠNH PHÚ QUỐC on Sunday, 16 August 2020 10:20

Một phần xã Dương Tơ Phú Quốc 18/08/2020 08:00:00 - 11:00:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên

Một phần xã Dương Tơ Phú Quốc 18/08/2020 08:00:00 - 11:00:00 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Thuy Phu Quoc on Tuesday, 18 August 2020 18:16

18/08/2020 13:53:00 14:06:00 Khu Phố 6, khu phố 9 và một phần khu phố 10 TT Dương Đông Giông lốc
18/08/2020 17:30:00 17:40:00 Một phần khu phố 5 TT Dương Đông, một phần xã cửa Dương và một phần xã bãi Thơm Giông lốc

18/08/2020 13:53:00 14:06:00 Khu Phố 6, khu phố 9 và một phần khu phố 10 TT Dương Đông Giông lốc 18/08/2020 17:30:00 17:40:00 Một phần khu phố 5 TT Dương Đông, một phần xã cửa Dương và một phần xã bãi Thơm Giông lốc
ĐIỆN NƯỚC PHÚ QUỐC on Tuesday, 18 August 2020 18:18

24/08/2020 00:00:00 11:00:00 Một phần Kp4 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
24/08/2020 00:00:00 11:00:00 Một phần Kp6 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần khu phố 1 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
24/08/2020 11:30:00 12:30:00 Một phần ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh Khách hàng đề nghị cắt điện
25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần xã Cửa Cạn TBA: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần KP2 TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần KP2 TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4, KP7 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
26/08/2020 10:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4,TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
28/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4,TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

24/08/2020 00:00:00 11:00:00 Một phần Kp4 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 24/08/2020 00:00:00 11:00:00 Một phần Kp6 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần khu phố 1 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 24/08/2020 11:30:00 12:30:00 Một phần ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh Khách hàng đề nghị cắt điện 25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần xã Cửa Cạn TBA: Sửa chữa thường xuyên 25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần KP2 TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần KP2 TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 26/08/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên 26/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4, KP7 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên 26/08/2020 10:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên 28/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4,TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên 28/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4,TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Phu Quoc News on Friday, 21 August 2020 18:59

Điện lực Phú Quốc 21/08/2020 08:36:00 15:00:00 Ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương , huyện Phú Quốc Sang pha hạ thế và thu hồi trụ nhánh Nông Trường
Điện lực Phú Quốc 21/08/2020 11:25:00 11:25:00 không Do giông sét làm thùng LA pha B tại trụ 477PQ/139/1 tuyến 477PQ

Điện lực Phú Quốc 21/08/2020 08:36:00 15:00:00 Ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương , huyện Phú Quốc Sang pha hạ thế và thu hồi trụ nhánh Nông Trường Điện lực Phú Quốc 21/08/2020 11:25:00 11:25:00 không Do giông sét làm thùng LA pha B tại trụ 477PQ/139/1 tuyến 477PQ
ĐIỆN NƯỚC PHÚ QUỐC on Saturday, 22 August 2020 09:35

Điện lực Phú Quốc 22/08/2020 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 00:00:00 11:00:00 Một phần Kp4 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 00:00:00 11:00:00 Một phần Kp6 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần khu phố 1 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 11:30:00 12:30:00 Một phần ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Phú Quốc 25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần xã Cửa Cạn TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần KP2 TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần KP2 TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 26/08/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 26/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4, KP7 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 26/08/2020 08:30:00 15:00:00 một phần ấp rạch hàm , xã hàm ninh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 26/08/2020 10:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 28/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4,TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 28/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4,TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Điện lực Phú Quốc 22/08/2020 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 00:00:00 11:00:00 Một phần Kp4 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 00:00:00 11:00:00 Một phần Kp6 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần khu phố 1 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 08:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 24/08/2020 11:30:00 12:30:00 Một phần ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh Khách hàng đề nghị cắt điện Điện lực Phú Quốc 25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần xã Cửa Cạn TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần KP2 TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 25/08/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần KP2 TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 26/08/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 26/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4, KP7 TT An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 26/08/2020 08:30:00 15:00:00 một phần ấp rạch hàm , xã hàm ninh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 26/08/2020 10:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 28/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4,TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 28/08/2020 08:30:00 10:00:00 Một phần KP4,TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Phu Quoc News on Wednesday, 26 August 2020 12:25

Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV
Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV
Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV
Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV
Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV
Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV
Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV
Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV
Điện lực Phú Quốc 31/08/2020 08:00:00 11:00:00 Ấp 2, xã Cửa Cạn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 31/08/2020 11:30:00 17:00:00 Ấp 2, xã Cửa Cạn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 01/09/2020 08:00:00 10:00:00 Khu vực Nhà Thờ An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 16:30:00 Khu phố 8, thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 11:00:00 16:30:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 04/09/2020 08:00:00 10:00:00 Tái Định Cư Suối Lớn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 1 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 2 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 26/08/2020 08:36:00 10:35:00 Toàn bộ Xã hòn thơm

Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV Điện lực Phú Quốc 29/08/2020 06:00:00 17:00:00 Toàn huyện Phú Quốc Đường dây 220kV Điện lực Phú Quốc 31/08/2020 08:00:00 11:00:00 Ấp 2, xã Cửa Cạn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 31/08/2020 11:30:00 17:00:00 Ấp 2, xã Cửa Cạn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 01/09/2020 08:00:00 10:00:00 Khu vực Nhà Thờ An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 16:30:00 Khu phố 8, thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 11:00:00 16:30:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 04/09/2020 08:00:00 10:00:00 Tái Định Cư Suối Lớn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 1 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 2 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 26/08/2020 08:36:00 10:35:00 Toàn bộ Xã hòn thơm
Phu Quoc News on Sunday, 30 August 2020 13:41

Điện lực Phú Quốc 31/08/2020 08:00:00 11:00:00 Ấp 2, xã Cửa Cạn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 31/08/2020 11:30:00 17:00:00 Ấp 2, xã Cửa Cạn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 01/09/2020 08:00:00 10:00:00 Khu vực Nhà Thờ An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 16:30:00 Khu phố 8, thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 11:00:00 16:30:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 04/09/2020 08:00:00 10:00:00 Tái Định Cư Suối Lớn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 1 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 2 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn

Điện lực Phú Quốc 31/08/2020 08:00:00 11:00:00 Ấp 2, xã Cửa Cạn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 31/08/2020 11:30:00 17:00:00 Ấp 2, xã Cửa Cạn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 01/09/2020 08:00:00 10:00:00 Khu vực Nhà Thờ An Thới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 16:30:00 Khu phố 8, thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 11:00:00 16:30:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 04/09/2020 08:00:00 10:00:00 Tái Định Cư Suối Lớn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 1 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 2 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn
Phu Quoc News on Wednesday, 02 September 2020 18:37

Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 16:30:00 Khu phố 8, thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 11:00:00 16:30:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 04/09/2020 08:00:00 10:00:00 Tái Định Cư Suối Lớn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 1 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 2 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 07/09/2020 08:30:00 10:00:00 một phần ấp bến tràm , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 07/09/2020 10:30:00 14:30:00 một phần ấp gành gió , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 08/09/2020 08:00:00 16:30:00 một phần, xã hàm ninh Và toàn bộ xã bãi thơm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 08/09/2020 14:30:00 17:00:00 một phần ấp suối mây, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 09/09/2020 14:30:00 17:00:00 một phần, xã gành dầu Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 08:30:00 10:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 10:00:00 12:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 14:30:00 16:30:00 một phần ấp cửa lấp, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 16:30:00 Khu phố 8, thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 03/09/2020 11:00:00 16:30:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 04/09/2020 08:00:00 10:00:00 Tái Định Cư Suối Lớn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 1 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 05/09/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 2 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 07/09/2020 08:30:00 10:00:00 một phần ấp bến tràm , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 07/09/2020 10:30:00 14:30:00 một phần ấp gành gió , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 08/09/2020 08:00:00 16:30:00 một phần, xã hàm ninh Và toàn bộ xã bãi thơm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 08/09/2020 14:30:00 17:00:00 một phần ấp suối mây, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 09/09/2020 14:30:00 17:00:00 một phần, xã gành dầu Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 08:30:00 10:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 10:00:00 12:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 14:30:00 16:30:00 một phần ấp cửa lấp, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Chi Nguyễn on Monday, 07 September 2020 20:41

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Phú Quốc 07/09/2020 08:30:00 10:00:00 một phần ấp bến tràm , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 07/09/2020 13:30:00 17:00:00 Khu phố 5, 6, 9, 10 thị trấn Dương Đông. Một phần xã Cửa Dương, toàn bộ xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 08/09/2020 08:00:00 16:30:00 một phần, xã hàm ninh Và toàn bộ xã bãi thơm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 08/09/2020 14:30:00 17:00:00 một phần ấp suối mây, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 09/09/2020 14:30:00 17:00:00 một phần, xã gành dầu Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 10/09/2020 07:30:00 11:30:00 một phần khu phố 1, 2 và toàn bộ khu phố 3,8 thị trấn an thới Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 10/09/2020 11:30:00 17:00:00 một phần khu phố 3 , 5 thị trấn an thới Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 08:30:00 10:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 10:00:00 12:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 14:30:00 16:30:00 một phần ấp cửa lấp, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 07/09/2020 06:43:00 06:43:00 SCADA SCADA

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do Điện lực Phú Quốc 07/09/2020 08:30:00 10:00:00 một phần ấp bến tràm , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 07/09/2020 13:30:00 17:00:00 Khu phố 5, 6, 9, 10 thị trấn Dương Đông. Một phần xã Cửa Dương, toàn bộ xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 08/09/2020 08:00:00 16:30:00 một phần, xã hàm ninh Và toàn bộ xã bãi thơm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 08/09/2020 14:30:00 17:00:00 một phần ấp suối mây, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 09/09/2020 14:30:00 17:00:00 một phần, xã gành dầu Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 10/09/2020 07:30:00 11:30:00 một phần khu phố 1, 2 và toàn bộ khu phố 3,8 thị trấn an thới Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 10/09/2020 11:30:00 17:00:00 một phần khu phố 3 , 5 thị trấn an thới Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 08:30:00 10:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 10:00:00 12:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 14:30:00 16:30:00 một phần ấp cửa lấp, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 07/09/2020 06:43:00 06:43:00 SCADA SCADA
KHÍ HẬU - GIAO THÔNG on Thursday, 10 September 2020 11:12

Điện lực Phú Quốc 10/09/2020 07:30:00 11:30:00 một phần khu phố 1, 2 và toàn bộ khu phố 3,8 thị trấn an thới Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 10/09/2020 11:30:00 17:00:00 một phần khu phố 3 , 5 thị trấn an thới Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 08:30:00 10:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 10:00:00 12:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 14:30:00 16:30:00 một phần ấp cửa lấp, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần Ấp G2nh Gió, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 10:00:00 11:30:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 13:00:00 14:30:00 Một phần KP 9 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 14:30:00 17:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Điện lực Phú Quốc 10/09/2020 07:30:00 11:30:00 một phần khu phố 1, 2 và toàn bộ khu phố 3,8 thị trấn an thới Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 10/09/2020 11:30:00 17:00:00 một phần khu phố 3 , 5 thị trấn an thới Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 08:30:00 10:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 10:00:00 12:00:00 một phần ấp suối đá , xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 11/09/2020 14:30:00 16:30:00 một phần ấp cửa lấp, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần Ấp G2nh Gió, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 10:00:00 11:30:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 13:00:00 14:30:00 Một phần KP 9 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 14:30:00 17:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
PHU QUOC ISLAND on Saturday, 12 September 2020 10:00

Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần Ấp G2nh Gió, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 10:00:00 11:30:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 13:00:00 14:30:00 Một phần KP 9 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 14:30:00 17:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần Ấp G2nh Gió, xã Cửa Dương TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 15/09/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 10:00:00 11:30:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 13:00:00 14:30:00 Một phần KP 9 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 14:30:00 17:00:00 Một phần KP 10 TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Phu Quoc News on Friday, 18 September 2020 14:25

Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 09:30:00 Khu vực Ba Trại, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 09:30:00 11:00:00 Khu vực Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 11:00:00 12:30:00 Khu vực Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 13:30:00 16:00:00 Khu vực Tái định cư khu phố 10, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần Khu phố 5, TT Dương Đông. Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần khu vực xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu vực Bãi Sao, khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 09:30:00 11:00:00 Khu vực Chùa Ông Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 12:00:00 14:00:00 Khu vực Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 14:00:00 15:30:00 Một phần Khu phố 7, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 15:30:00 17:00:00 Khu phố 1, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 25/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 4, TT An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 01:42:00 01:46:00 một phần xã cửa dương , xã cửa cạn , toàn bộ khu phố 6,9,10 thị trấn dương đông do mưa giông ,lốc , sét đánh vào đường dây 110kv gây mất điện trạm 110kv mất điện một số khu vực

Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 09:30:00 Khu vực Ba Trại, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 09:30:00 11:00:00 Khu vực Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 11:00:00 12:30:00 Khu vực Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 13:30:00 16:00:00 Khu vực Tái định cư khu phố 10, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần Khu phố 5, TT Dương Đông. Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần khu vực xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu vực Bãi Sao, khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 09:30:00 11:00:00 Khu vực Chùa Ông Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 12:00:00 14:00:00 Khu vực Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 14:00:00 15:30:00 Một phần Khu phố 7, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 15:30:00 17:00:00 Khu phố 1, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 25/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 4, TT An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 18/09/2020 01:42:00 01:46:00 một phần xã cửa dương , xã cửa cạn , toàn bộ khu phố 6,9,10 thị trấn dương đông do mưa giông ,lốc , sét đánh vào đường dây 110kv gây mất điện trạm 110kv mất điện một số khu vực
DU LỊCH PHÚ QUỐC on Sunday, 20 September 2020 08:01

Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 09:30:00 Khu vực Ba Trại, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 09:30:00 11:00:00 Khu vực Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 11:00:00 12:30:00 Khu vực Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 13:30:00 16:00:00 Khu vực Tái định cư khu phố 10, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần Khu phố 5, TT Dương Đông. Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần khu vực xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu vực Bãi Sao, khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 09:30:00 11:00:00 Khu vực Chùa Ông Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 12:00:00 14:00:00 Khu vực Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 14:00:00 15:30:00 Một phần Khu phố 7, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 15:30:00 17:00:00 Khu phố 1, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 25/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 4, TT An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên

Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 09:30:00 Khu vực Ba Trại, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 09:30:00 11:00:00 Khu vực Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 11:00:00 12:30:00 Khu vực Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 13:30:00 16:00:00 Khu vực Tái định cư khu phố 10, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần Khu phố 5, TT Dương Đông. Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần khu vực xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu vực Bãi Sao, khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 09:30:00 11:00:00 Khu vực Chùa Ông Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 12:00:00 14:00:00 Khu vực Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 14:00:00 15:30:00 Một phần Khu phố 7, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 15:30:00 17:00:00 Khu phố 1, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 25/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 4, TT An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên
KINH TẾ PHÚ QUỐC on Monday, 21 September 2020 11:31

Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 09:30:00 Khu vực Ba Trại, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần Khu phố 5, TT Dương Đông. Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần khu vực xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu vực Bãi Sao, khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 09:30:00 11:00:00 Khu vực Chùa Ông Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 12:00:00 14:00:00 Khu vực Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 14:00:00 15:30:00 Một phần Khu phố 7, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 15:30:00 17:00:00 Khu phố 1, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 25/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 4, TT An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên

Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 09:30:00 Khu vực Ba Trại, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 21/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần Khu phố 5, TT Dương Đông. Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 22/09/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần khu vực xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 08:00:00 16:00:00 Khu vực Bãi Sao, khu phố 4, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 09:30:00 11:00:00 Khu vực Chùa Ông Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 12:00:00 14:00:00 Khu vực Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 14:00:00 15:30:00 Một phần Khu phố 7, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 23/09/2020 15:30:00 17:00:00 Khu phố 1, TT Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 25/09/2020 08:00:00 11:00:00 Khu phố 4, TT An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên
DU LỊCH PHÚ QUỐC on Saturday, 26 September 2020 11:36

Điện lực Phú Quốc 28/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần khu phố 5 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 28/09/2020 13:30:00 17:00:00 một phần xã cửa dương và một phần xã bãi thơm Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 29/09/2020 09:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 7 thị trấn dương đông , một phần xã dương tơ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 10:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 13:00:00 14:30:00 Một phần khu phố 9 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 14:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 01/10/2020 09:00:00 17:00:00 Một phần ấp bến tràm , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 02/10/2020 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp suối đá, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

Điện lực Phú Quốc 28/09/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần khu phố 5 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 28/09/2020 13:30:00 17:00:00 một phần xã cửa dương và một phần xã bãi thơm Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 29/09/2020 09:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 7 thị trấn dương đông , một phần xã dương tơ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 10:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 13:00:00 14:30:00 Một phần khu phố 9 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 14:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 01/10/2020 09:00:00 17:00:00 Một phần ấp bến tràm , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 02/10/2020 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp suối đá, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
TIN TỨC PHÚ QUỐC on Tuesday, 29 September 2020 09:03

Điện lực Phú Quốc 29/09/2020 09:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 7 thị trấn dương đông , một phần xã dương tơ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 10:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 13:00:00 14:30:00 Một phần khu phố 9 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 14:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 01/10/2020 09:00:00 17:00:00 Một phần ấp bến tràm , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 02/10/2020 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp suối đá, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

Điện lực Phú Quốc 29/09/2020 09:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 7 thị trấn dương đông , một phần xã dương tơ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 08:00:00 10:00:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 10:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 13:00:00 14:30:00 Một phần khu phố 9 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 30/09/2020 14:30:00 17:00:00 Một phần khu phố 10 thị trấn dương đông Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 01/10/2020 09:00:00 17:00:00 Một phần ấp bến tràm , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 02/10/2020 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp suối đá, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
TIN TỨC NỔI BẤT on Thursday, 01 October 2020 12:02

Điện lực Phú Quốc 01/10/2020 09:00:00 17:00:00 Một phần ấp bến tràm , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 02/10/2020 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp suối đá, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mấy, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần Khu phố 6, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Suối Mây, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Khu phố 7, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 09/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Điện lực Phú Quốc 01/10/2020 09:00:00 17:00:00 Một phần ấp bến tràm , xã cửa dương Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 02/10/2020 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp suối đá, xã dương tơ Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mấy, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần Khu phố 6, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Suối Mây, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Khu phố 7, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 09/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Lan Trinh on Friday, 02 October 2020 16:34

Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mấy, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần Khu phố 6, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Suối Mây, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Khu phố 7, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 09/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mấy, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần Khu phố 6, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Suối Mây, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Khu phố 7, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 09/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Liên Hoa Phú Quốc on Sunday, 04 October 2020 12:51

Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mấy, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần Khu phố 6, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Suối Mây, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Khu phố 7, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 09/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Suối Mấy, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 07:30:00 09:30:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần Khu phố 6, TT An Thới Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Ấp Cửa Lấp, Suối Mây, Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 09:30:00 12:00:00 Một phần Khu phố 7, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 05/10/2020 15:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố 2, Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 09:30:00 11:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 06/10/2020 13:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 09/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Phu Quoc News on Wednesday, 07 October 2020 18:28

Điện lực Phú Quốc 09/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 12/10/2020 08:00:00 11:30:00 Khu phố 2, 3 thị trấn An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 13/10/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần khu phố 5, thị trấn Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 13/10/2020 08:00:00 11:30:00 Khu phố 1, thị trấn An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 13/10/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần khu phố 8, thị trấn Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 13/10/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần xã Cửa Dương và ấp Xóm Mới, Xã Bãi Thơm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 13/10/2020 13:30:00 17:00:00 Khu phố 1, thị trấn An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 14/10/2020 08:00:00 11:30:00 Khu phố 3, thị trấn An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 14/10/2020 08:30:00 11:30:00 Ấp Suối Đá, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 14/10/2020 13:00:00 17:00:00 Khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Ấp Cửa Lấp xã Dương Tơ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 14/10/2020 13:30:00 17:00:00 Khu phố 3, thị trấn An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Quốc 15/10/2020 07:30:00 17:00:00 Khu vực Vinper, xã Cửa Cạn.l Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 15/10/2020 07:30:00 17:00:00 Một phần Ấp Suối Đá xã Dương Tơ, một phần xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Quốc 16/10/2020 08:30:00 15:30:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Khách hàng đề nghị cắt điện

Điện lực Phú Quốc 09/10/2020 08:00:00 11:00:00 Khu vực ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 12/10/2020 08:00:00 11:30:00 Khu phố 2, 3 thị trấn An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 13/10/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần khu phố 5, thị trấn Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 13/10/2020 08:00:00 11:30:00 Khu phố 1, thị trấn An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 13/10/2020 08:30:00 11:30:00 Một phần khu phố 8, thị trấn Dương Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 13/10/2020 13:30:00 17:00:00 Một phần xã Cửa Dương và ấp Xóm Mới, Xã Bãi Thơm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 13/10/2020 13:30:00 17:00:00 Khu phố 1, thị trấn An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 14/10/2020 08:00:00 11:30:00 Khu phố 3, thị trấn An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 14/10/2020 08:30:00 11:30:00 Ấp Suối Đá, xã Dương Tơ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 14/10/2020 13:00:00 17:00:00 Khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Ấp Cửa Lấp xã Dương Tơ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 14/10/2020 13:30:00 17:00:00 Khu phố 3, thị trấn An Thới TBA: Sửa chữa thường xuyên Điện lực Phú Quốc 15/10/2020 07:30:00 17:00:00 Khu vực Vinper, xã Cửa Cạn.l Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 15/10/2020 07:30:00 17:00:00 Một phần Ấp Suối Đá xã Dương Tơ, một phần xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền Điện lực Phú Quốc 16/10/2020 08:30:00 15:30:00 Khu phố 3, 4 thị trấn Dương Đông Khách hàng đề nghị cắt điện
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 23 October 2020
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://phuquocshare.com/


VIỆC LÀM TẠI PHÚ QUỐC


TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC                         WELCOME TO PHU QUOC            TIN TỨC PHÚ QUỐC


 BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ QUỐC                  KINH DOANH TẠI PHÚ QUỐC           MUA - BÁN PHÚ QUỐC

  • Đất nền dự án                                     - Thông tin thị trường Phú quốc           - Đồ thanh lý, đã qua sử dụng
  • Đất chuyển nhượng
  • Đất mặt biển
  • Đất cho thuê

 NHÀ TRỌ - PHÒNG TRỌ TẠI PHÚ QUỐC                               HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHUQUOC BLOG

  • Phòng trọ cho thuê tại Phú Quốc
  • Cho thuê nhà nguyên căn tại Phú Quốc