Loại cá cơm than chỉ có ở vùng biển Phú Quốc để làm nước mắm nổi tiếng trong và ngoài nước
19 July 2019 ·   1 year ago taken in Phú Quốc, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam .
Unable to load tooltip content.